Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser.

Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for barnets sundhed, at forældrene tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser, og at vaccinationsprogrammet følges. I praksis kan vi informere om, hvorfor barnet bør vaccineres, og om der kan være bivirkninger hertil.  

Tidspunkter for undersøgelser og vaccinationer: