Kernen i vores klinik er at opnå SUNDHED, for den enkelte. Altså fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse.

I vores klinik skal innovation være universel med fagligheden i fokus. Der skal være åbenhed over for alt nyt og plads til mange forskellige personligheder. Man skal kunne mærke en gensidig respekt, med frihed under ansvar. Vi tager hjertet med på jobbet.

Ved lægeskift modtager vi ikke automatisk journal fra din tidligere læge, idet dette kræver din accept.

Nytilmeldte patienter bedes derfor kontakte deres tidligere læge og få vedkommende til at tilsende os tidligere journaloplysninger. Meget gerne inden den første konsultation. Så har vi styr på medicin, evt. allergi og andre vigtige oplysninger.

Vi har åben tilgang for nye patienter 

Du vælger læge på borger.dk.

Du kan vælge læge for dine børn digitalt på borger.dk, indtil de fylder 15 år.
Når dine børn fylder 15 år, har de mulighed for selv at vælge læge på borger.dk.

Vælg læge på borger.dk

Hvis du har spørgsmål omkring hvordan man skifter til os kan du ringe til os på tlf. 32 22 40 40 mellem kl 8-11 og vil kan guide dig. 

Vi glæder os til at se dig i klinikken!