Priser, inkl. moms:

Kørekortsattest  650,-
Lægeerklæring til studie  500,-
Sygemelding (betales af arbejdsgiver) 750,-
Varighedserklæring (betales af arbejdsgiver) 750,-
Mulighedserklæring (betales af arbejdsgiver) 900,-
 Attest ved afbestilling af rejse (FP910 eller friattest) 800,-
Attest til udvekslingsophold 1875,-
Politiattest 1250,-
Helbredsattest til jernbanepersonale 2100,-
Flyattest gravid 750,-
Ansøgning handicapkort/ledsagerkort 750,-
Medicinpas 750,-
Røgdykkerattest 1200,-
Lipidattest 1200,-
Henvisning til sundhedsforsikring 1000,-
Værgemålsattest 1300,-
Influenzavaccination af raske u 65 år 300,-
 Konsultation for gruppe 2 sikrede. 450,-